mcSMART Konektor
Propojení napájení mezi Raspberry Pi a 7" displejem
mcSMART je námi patentovaný způsob minimalistického propojení napájení displeje mezi Raspberry Pi a originálním 7" displejem.

MINIMALISTICKÝ DESIGN

Cílem myšlenky tohoto konektorového spojení, bylo vytvořit jednoduchý a minimalistický způsob propojení napájení Raspberry Pi a jeho displeje. Tento způsob nejenom šetří místo, ale také zlepšuje vzhled celého řešení, umožnujě integraci do různých řešení a také integrace kondenzátoru na tento konektor zlepšuje pokrytí napájecích špiček a tutiž stabilizaci celého systému.

PROPOJENÍ SYSTÉMŮ

Propojení obou systémů (displeje a hlavního počítače) je v základní variantě realizováno zasazením nejprvě zboční strany na desky displeje a následně v horní čísti čé=pinového konektoru propojením propojek takzvaných jumperů. Tyto propojky mohou být nahrazeny integrací konektorů do tak rozšířující desky například viz náš mcHAT Poe. Pokud použjete základní variantu, vedle propojek jsou k dispozici vedlejší piny GND a +5V tak, aby jste díky propojkám o tyto piny nepřišli a mohli je využít k připojení například nejakého senzoru.

ROZŠÍŘUJÍCÍ DESKY

Nabízíme dodávku ruzných desek dle přání zákazníků s integracího našeho řešení. Je možno pod licencí i tento produkt integrovat vašimi vývojáři. Nabízíme jednoduché desky s plnohodnotnými výstupy 40pinového konektoru například pro pásnicové vodiče.

HAT INTEGRACE

Náš POE mcHAT obsahuje také integraci tohoto řešení mcSMART. Jsme schopni toto řešení implementovat do vašeho vlastního designu. mcHAT má vlastní design konektoru pro nižší zástavnou výšku celého řešení. V nabídce je také nízkoprofilová varianta s posunem polohy desky.