CZECH | ENGLISH
Vývoj ELEKTRONIKY
Poskytujeme kompletní vývoj elektroniky od poradenství, designu, návrhu, prototypů, až po jejich přípravu a uvedení do sériové produkce, včetně certifikace a tvorby manuálu. Taktéž s našimi partnery zajišťujeme dodávku sériových výrobků, včetně jejich oživení, otestování a konfigurace. Nabízíme také vývoj a výrobu automatizovaných testovacích zařízení, podporující vysokou kvalitu finalních výrobků a jejich evidence.
Více informací zde....
Vývoj SOFTWARU
Nabízíme vývoj multiplatformních desktopových či webových aplikací pro vizualizaci, ovládání, konfiguraci, oživování, evidenci či servis zařízení. Taktéž poskytujeme poradenství pro optimalizaci či nalezení ideální cesty pro vaše řešení. Preferujeme programovací jazyk C, C++, JAVA, vývojové prostředím Qt a data uložené v databázích. Komunikace pak nejčastěji realizujeme přes ethernet, uart, či jiné fyzické vrstvy.
Více informací zde....
Vývoj FIRMWARU
V dnešní době téměř každá deska obsahuje procesor, který vyžaduje software. Proto nabízíme ať už do zákazníkem dodaného nebo námi vyvinutého hardwaru, tvorbu těchto programů. Součástí mohou být i dokumentace a komunikační protokoly, které umožnují nadřazené ovládání. Specializujeme se na procesory řady STM32 a ATMEGA. Program je realizován v programovacím jazyce C či C++ na základě požadavku.
Více informací zde....
Vývoj MECHANIKY & 3D Tisk
Nezbytnou součástí každého výrobku je mechanická čast ať už ve formě krabičky nebo pouze úchytu. I tuto část umíme sladit, vhodně poradit, navrhnout, vyrobit prototyp a ve finále zajistit jeho sériovou výrobu. K tvorbě prototypů nám slouží 3D tiskárny. Mechaniku jsme schopni převzít, upravit nebo se již hotové mechanice přizpůsobit s dalšími komponenty. Máme dlouholeté znalosti a zkušenosti ve výrobních technologiích jako je CNC obrábění, vyrážení, lisování ohýbání plechovým dílů, lisování plastů, 3D tisk, pálení laserem nebo elektroerozivní obrábění.
Více informací zde....
Modernizace CNC systémů
Spojením a využitím znalosti všech výše uvedených oborů, jsme s naším partnerem rozšířili působení v oblasti „modernizace systémů pro cnc stroje“. Zde nabízíme výměnu zastaralého mnohdy nevyhovujícího řídícího systému za nový moderní systém. Ten je možno přispůsobit nejen přímo stroji ale hlavně jeho uživateli a účelu. To umožňuje zvětšit jeho efektivitu a využití. Sočástí renovace může být, přizpůsobení CAM postprocesoru, předělání rozvaděče či servis a výměna mechanických dílů.
ENERGETIKA & Měření
Provádíme odborné poradenství, analytiku a měření energetických sítí. Navrhujeme a dodáváme vhodné systémy ( např. reduktory, kompenzátory ) pro optimalizaci parametrů sítě. Správnou analytikou a aplikovaným řešením dokážeme klientům ušetřit výdaje za energie i ůdržbu. Nejčastěji se zázazníci setkávají s problémy jako je vysoké či nízké napětí, nesimetrie sítě, vysoká jalovina, či vliv harmonických složek. Instalujeme SMART METERING systémy pro podružné a detailní měření, sloužící k online sledování parametrů včetně analytických funkcí jako je predikce efektivita strojů atd.
Detekce vad v automatizaci
V rámci automatizace v průmyslu se spolu se specialisty z univerzitní sféry zabýváme problematikou detekce povrchových vad pomocí optických metod. Cílem tohoto snažení je minimalizace zmetkovitosti a optimalizace výrobního procesu. Detekce vad je velmi náročný proces s vysokou mírou individuality. V principu není možné využít univerzální systém detekce a je potřeba přistupovat ke každému problému samostatně. Využíváme kamerové systémy s následným zpracováním obrazu pomocí robustních algoritmů a neuronových sítí. Abychom mohli být flexibilní, veškeré diagnostické algoritmy vyvíjíme sami a implementujeme je na výkonných pracovních stanicích. K podpoře logistiky a materiálových toků ve vnitropodnikovém prostředí realizujeme autonomní UHF RFID brány, propojené s podnikovým ERP.
Znalectví, poradenství
Za naší působnosti v oboru jsme získali tituly, znalosti a partnery potřebné k vypracování znaleckých posudků, patentových přihlášek, technických dokumentací pro průmyslové vzory a či pouze poradenství v této oblasti. Tímto jsme schopni klientům poskytnout komplexní podporu v jejich produktu a zabespečit tak jejich unikátnost a zvýšit jeho hodnotu na trhu.
Správa a výstavba sítí
V době kdy velké množství výrobků vyžaduje připojení k internetu, je nezbytné úměť takovouto síť správně navrhnout, postavit, nastavit a vědět, že v případě problému se máte na koho obrátit. Zde nabízíme dlouholetou zkušenost v oboru. Jsme certifikováni k udělování CISCO certifikátů na školách. Pro výstavbu těchto stabilních síťí preferujeme v menších podnicích a domácnostech značku MIKROTIK a pro podnikové sítě výrobky CISCO.
Dotační & Projektové řízení
Ve spolupráci s naším partnerem nabízíme poradenství, řízení a zpracování dotačních titulů jako je „Voucher, Inovace, Aplikace, Technologie“. Klient tak může načerpat finance na vývoj a snížit úbytek z volného kapitálu. Tyto dotační programy lze také spojit s Vysokými školami, které projekt povíší o své znalosti, možnost využití moderních laboratoří a mnohdy navíc navýší celkové procento načerpané dotace.
Spolupráce s vysokými školami
V rámci inovací a vývoje nových technologií spolupracujeme s vysokými školami. Tyto školy disponují modelními technologiemi, znalostmi profesionálů v oboru a zkušenostmi, které se snažíme využít ve prospěch naších zákazníků. jednotlivými fakultami pak spolupracujeme ve spojitosti v již zmíněných dotačních titulech.