CZECH | ENGLISH
VÝVOJ ELEKTRONIKY, FIRMWARU a SOFTWARU
ELEKTRONIKA
V této oblasti poskytujeme kompletní zázemí od poradenství, researche řešení, designu, návrhu, prototypů, až po jejich přípravu a uvedení do sériové produkce, včetně certifikace a tvorby manuálu. Taktéž s našimi partnery zajišťujeme dodávku sériových výrobků, včetně jejich oživení, otestování a konfigurace. Nabízíme také vývoj a výrobu automatizovaných testovacích zařízení, podporující vysokou kvalitu finalních výrobků a jejich evidence. Pokud je to možné, umíme návrh přizpůsobit klientovi tak, aby minimalizoval skladové zásoby na základě jiných výrobků.

Zaměřujeme se na elektroniku typu : řídíci jednotka s MCU, vizualizační dps, čidlo, snímač, komunikační interface, LED zdroje, DC/DC zdroje, IoT zařízení, rozvodné DPS, apd.

Dílčí projekty : tvorba prototypu a funkčního vzorku, realizace sériového kusu s úpravami na základě prototypu, úprava předchozí sériové verze

Dílčí etapy : seznámení se záměrem, seznámení se s ostatními výrobky klienta pokud je vazba, researche řešení, zadání, návrh schématu a simulace jednotlivých částí, layout DPS, objednání součástek a DPS, osazení, oživení, certifikace, průmyslové a užitné vzory, zpracování dat pro seriovou výrobu, uvedení do sériové výroby + komunikace s dodavately, vytvoření postupu pro testování
FIRMWARE
Jelikož téměř každá DPS dnes obsahuje procesor "MCU", nabízíme službu tvorby firmwaru, což je software nahraný do MCU a vykonávající daný proces. Pokud si tuto službu klient vybere, vyžadujeme zvolení námi známé platformy STM32, ATMEGA, ATTINY, připadně MICROCHIP. Součástí dodávky mohou být dokumentace, detailní komentáře ve zdrojovém kódu, různé druhy výstupů, školení programátorů pro další údržbu. Program realizujeme v programovacím jazyce C či C++ na základě požadavku klienta. Případně se umíme přizpůsobit a navázat na klihovny klienta pokud již existují pro lepši integraci nového výrobku do firmy. Software je realizován pod git repozitářem.

Dílčí projekty : tvorba bootloaderu, tvorba základního softwaru, update verze softwaru

Dílčí etapy : seznámení se záměrem, seznámení se s ostatními výrobky klienta pokud je vazba, researche řešení, zadání, tvorba knihovem pro práci s hw, tvorba komunikačních protokolů, realizace hlavního programu, předání
SOFTWARE
Nabízíme vývoj multiplatformních desktopových či webových aplikací pro vizualizaci, ovládání, konfiguraci, oživování, evidenci či servis zařízení. Taktéž poskytujeme poradenství pro optimalizaci či nalezení ideální cesty pro vaše řešení. Preferujeme programovací jazyk C, C++, JAVA, vývojové prostředím Qt a data uložené v databázích. Komunikace pak nejčastěji realizujeme přes ethernet, uart, či jiné fyzické vrstvy.

Dílčí projekty : tvorba základního softwaru, update verze softwaru, tvorba knihoven

Dílčí etapy : seznámení se záměrem, seznámení se s ostatními výrobky klienta pokud je vazba, researche řešení, zadání, tvorba knihovem, tvorba komunikačních protokolů, realizace hlavního programu, předání
Etapy vývoje
Abychom poskytli klientům maximalní komfort a přehlednost celé spolupráce, je náš vývoj rozdělen do několika etap. Tyto etapy mohou být definované od začátku nebo mohou být tvořeny postupně dle získávaných informaci. Každá z těchto etap je ukončena shodnocením a předáním výstupu klientovi. Další fáze pak navazuje na řádně ukončenou předchozí, pokud to situace nebo klient nevyžaduje jinak. Etapa má dané pravidla, termíny, vstupy a výstupy, kterých je nutno dosáhnout. Když se během vývoje ukáže něco co původní harmonogram narušuje, je možno původní projekt ukončit a začít nový podle upravené osnovy. Tímto způsobem se snažíme zákazníkům ušetřit nejenom peníze, ale i čas pokud se na jeho záměru neco změní. Umožnujeme také využití pouze nekterých etap a tím i navázání na třeba již rozpracované projekty.
Financování
Financování projetku je spojené s jednotlivými etapami tudiž je postupné, což jednak pomahá cashflow firmy pokud je spolupráce na delší dobu a také umožnuje klientům mít financování pod kontrolou. Dále v rámci financování nabízíme spolupráci s dotačními agenturami a využívat tak různé tituly. Toto financování může z velké části tyto náklady spojené s vývojem pokrýt a získává tak pro klienta úplně jinou hodnotu. V tomto spojení spolupracujeme i s vysokými školami kde lze získat další přidanou hodnotu. Co je vhodné a jakým způsobem lze daný titul využít, pak záleží už konkrétně na daném případu. Projekty jsou pak námi ve spolupráci s agenturou koordinované a kompletně zpracovávany, aby klient měl co nejméně práce a největší přidanou hodnotu.
Reference
HW

CAN Analyzátor v2.0

Kompletní dodávka na klíč včetně malosérie.

HW

IoT Modem

Kompletní dodávka na klíč včetně sériové produkce a testboxů.

HW

IoT Analyzátor sítě

Kompletní dodávka na klíč včetně sériové produkce a testboxů.

HW

GPS & GSM Logger

Kompletní prototypová dodávka na klíč.

HW

IoT Impulzní čitač

Kompletní dodávka na klíč včetně sériové produkce a testboxů.

HW

POE Duální zdroj

Kompletní dodávka na klíč včetně sériové produkce.

HW

Servisní tablet

Kompletní dodávka na klíč včetně malosérie.

HW

Testbox DPS

Kompletní dodávka na klíč včetně malosérie.

HW

Testbox DPS

Kompletní dodávka na klíč včetně malosérie.

HW

Testbox DPS

Kompletní dodávka na klíč včetně malosérie.

HW

Konfigurační software

Kompletní dodávka na klíč.

HW

Ovládací software

Kompletní dodávka na klíč.

HW

Webová aplikace

Kompletní dodávka na klíč.

HW

Webová aplikace

Kompletní dodávka na klíč.

HW

Ovládací software

Kompletní dodávka na klíč.

Partneři